امروز چهارشنبه 7 اسفند 1398 - Today: 2020/2/26
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
   جستجو  

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :1741
بازدید امروز:1

پيشينه تشکيلات سازمان امورعشاير

نظام اداری واجرايی امورعشايرقبل ازانقلاب اسلامی
هر چند در دوران مختلف برنامه ريزی کشور درگذشته يعنی از برنامه اول تا چهارم عمرانی در نظام اداری و اجرايی ذکری از عشاير به ميان نيامده اما فعاليتهای پراکنده ای درجهت سازماندهی اداری آنان به شرح زير صورت گرفته است .
برای اولين بار در سال 1318 اقدامات محدودی از طريق ايجاد مدارس . منازل مسکونی . واگذاری اراضی و تعيين محدوده مراتع و توزيع دام در مناطق عشایری بعمل آمد.
در سال 1325 با ايجاد شورای عالی عشاير مقرر شد که اقداماتی در جهت رفع مشکلات و نيازهای عشاير صورت گيرد ولی از آنجا که موجوديت جامعه عشايری به عنوان يک نظام مشخص از سوی دولت پذيرفته نشده بود در عمل اين جامعه از اعتبارات عمرانی سهم چندانی نداشت.
در سال 1330 تشکيلات وسيعی بنام آموزش عشايری بوجود آمد.
در سال 1345 کميته ای به منظور بررسی مقدمات برنامه عمرانی عشاير در برنامه چهارم از سوی دفتر عمران ناحيه ای ترتيب يافت.
در سال 1347 دفتر آبادانی مناطق عشايری کشور در وزارت آبادانی و مسکن تشکيل گرديد که در سال 1351 ادامه فعاليتهای اين طرح تحت عنوان تامين نيازمنديهای جوامع دامداران متحرک ايران به وزارت کشاورزی و منابع طبيعی محول گرديد.
در20 اسفندماه سال 1353 به موجب مصوبه مجلس شورای ملی سابق سازمان دامداران متحرک زير نظر وزارت کشاورزی و منابع طبيعی ايجاد شد. که اولين نمودار تشکيلات سازمانی در آبان ماه سال 1345 به تائيد وزير وقت و دبيرکل سازمان اموراداری و استخدامی کشور رسيد.

نظام اداری و اجرايی امور عشاير بعد از انقلاب اسلامی
بعد از انقلاب اسلامی و به دنبال تغيير نام وزارت کشاورزی و منابع طبيعی به  وزارت کشاورزی و عمران روستايی. سازمان دامداران متحرک نيز با حفظ اختيارات قبلی به مرکز عشايری ايران تغيير نام يافت و همزمان با تصويب اساسنامه جهاد سازندگی  در تاريخ 18/9/62 به اين وزارتخانه محلق و تحت عنوان سازمان امور عشاير ايران به فعاليتهای خود ادامه داد.
در اجرای قانون تعديل نيروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و بازنگری در تشکيلات دولت . تشکيلات سازمان عشاير نيز مورد بازنگری قرار گرفت و در نهايت در خرداد ماه سال 1369 تشکيلات تفضيلی سازمان با افزايش حدود 2 برابر پستهای سازمانی به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسيد.
مجدداً به دنبال افزايش فعاليت ها و حجم وظايفی که در قانون برنامه اول و دوم برعهده سازمان قرار گرفت و گستردگی کارهای صورت گرفته توسط امور عشاير و با پيگيريهای صورت گرفته در سال 1367 چارت تشکيلات اجمالی سازمان به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور رسيد و متعاقب آن تشکيلات تفضيلی سازمان پس از بررسی های اوليه توسط کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بازديدهای متعددی که از مناطق عشايری و استانها صورت گرفت. تفاهم اوليه بر مبنای 3637   پست سازمانی بعمل آمد. وليکن با توجه به مشکلات تامين پست سازمانی وزارت جهادسازندگی. تامين 800 پست سازمانی را تقبل نمود و در نهايت تشکيلات تفضيلی سازمان با 2461 پست سازمانی به تصويب رسيده و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی طی نامه شماره 25023/43 مورخ 2/5/79 جهت اجراء به وزارت جهاد سازندگی ابلاغ گرديده در تشکيلات تفضيلی جديد هم تعداد پستهای مصوب افزايش قابل ملاحظه ای يافته و هم اينکه سطح سازمانی و پستهای کارشناسی سازمان نسبت به گذشته ارتقاء کمی وکيفی پيداکرده و10 استان دارای اداره کل گرديدند. درحال حاضر در اين تشکيلات علاوه بر10 اداره کل.  7  استان در سطح مديريت و 4  استان نيز  در سطح اداره دارای تشکيلات مصوب هستند.
قابل ذکراست که سطح تشکيلاتی امورعشايراستان لرستان اداره کل می باشد که کارخدمات رسانی به حدود16000 خانوارعشايری که مشتمل بر106000 نفر می باشد را بعهده دارد.

سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com