امروز چهارشنبه 7 اسفند 1398 - Today: 2020/2/26
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
   جستجو  

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :1741
بازدید امروز:1

 • انجام امور مربوط به آموزش و پرورش وتحت پوشش قرار دادن عشایر لازم التعلیم
 • معرفی جهت صدور کارت بیمه خدمات درمانی عشایر
 • راه اندازی پرواربندی دام سبک و سنگین
 • ترويج بيمه دام عشاير
 • جایگزینی سوخت فسیلی به جای نباتی
 • عضویت در شرکت های تعاونی عشایری
 • نفت رساني به عشاير

نام خدمت :
انجام امور مربوط به آموزش و پرورش وتحت پوشش قرار دادن عشایر لازم التعلیم

تعريف خدمت:
تحت پوشش قراردادن جمعیت لازم التعلیم و پیگیری و همکاری با نهضت سواد آموزی جهت تامین امکانات لازم برای سواد آموزی عشایر

مدارك مورد نياز:

 1. درخواست کتبی فرد یا افراد متقاضی 2-تصویر صفحه اول و دوم دفترچه عشایری جهت بررسی و ارسال آن به آموزش و پرورش عشایری

نوع خدمت: اطلاع رساني

فرم درخواست: ندارد


نام خدمت :
معرفی جهت صدور کارت بیمه خدمات درمانی عشایر

تعريف خدمت:
براین اساس هرگاه فردی از عشایر تاکنون موفق به دریافت کارت بیمه درمانی خود نشده باشد می تواند با همراه داشتن مدارک مورد نیاز ذیل به قسمت مربوطه مراجعه نماید .

مدارك مورد نياز:

 1. بهمراه داشتن دفترچه عشایری 2- تصویر صفحه اول شناسنامه فرد متقاضی 3- یک قطعه عکس که مشخصات متقاضی درپشت آن نوشته شده باشد. 4- تکمیل فرم پرسشنامه خانوار و ارائه آن به اداره امور عشایر شهرستان 5-  تحویل درخواست کتبی خود به اداره امورعشایر شهرستان محل سکونت 6- گرفتن معرفی نامه از اداره امورعشایر شهرستان محل سکونت بعنوان این اداره کل

نوع خدمت: اطلاع رساني

فرم درخواست: ندارد.


نام خدمت :
راه اندازی پرواربندی دام سبک و سنگین

تعريف خدمت:
جهت افزایش درآمد و بهبود شغل در مناطق عشایری اقدام به راه اندازی واحدهای پرواربندی دام میشود که دراین طرح دام سبک به مدت 3 ماه و دام سنگین 6 ماه تحت غذای استاندارد قرار      می گیرند.

مدارك مورد نياز:

 1. تقاضای کتبی عشایر 2- اصل و کپی دفترچه عشایری 3- معرفی محل مناسب جهت پرواربندی 4- تائیدیه ازمدیرعامل شرکت مربوطه

نوع خدمت: اطلاع رساني

فرم درخواست: ندارد


نام خدمت :
ترويج بيمه دام عشاير

تعريف خدمت:
باتوجه به نوع زندگي عشاير و وجود انواع حوادث براي دام هاي آنها از جمله سيل -رعد و برق - پرتاب از كوه- حمله حيوانات وحشي و بيماري ها ميبايست نسبت به حفظ سرمايه عشاير اقدام اساسي نمود كه بهترين كار در اين زمينه بيمه دام عشاير مي باشد ..

مدارك مورد نياز:
ندارد

نوع خدمت: اطلاع رساني

فرم درخواست: ندارد


نام خدمت :
جایگزینی سوخت فسیلی به جای نباتی

تعريف خدمت:
به منظور جلوگیری از تخریب مراتع و عدم آلودگی و رعایت بهداشت محیط زیست توسط خانوارهای عشایری از سوخت فسیلی به جای سوخت نباتی استفاده می شود.

مدارك مورد نياز:

 1. تقاضای کتبی عشایر 2- درخواست اداره امورعشاير شهرستان مربوطه

نوع خدمت: اطلاع رساني

فرم درخواست: ندارد


نام خدمت :
عضویت در شرکت های تعاونی عشایری

تعريف خدمت:
براین اساس افرادی از خانوارهای عشایری که بعضی از اعضای خانواده به علت ازدواج فرزندان قصد گرفتن دفترچه عشایری بنام خانواده خود را دارند ضمن منفک شدن از خانواده پدری و ریختن پول به حساب شرکت تعاونی عشایری عضو جدید این شرکت می گردند .

مدارك مورد نياز:

 1. تکمیل فرم درخواست عضویت در شرکت تعاونی عشایری 2- کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای خانواده 3-کپی و اصل دفترچه عشایری قبلی خانواده 4-کپی شناسنامه بهداشتی دام 5-کپی پروانه چرای دام ییلاقی و قشلاقی معتبر 6- واریز حق عضویت پس تصویب شرکت تعاونی مربوطه

نوع خدمت: اطلاع رساني

فرم درخواست: ندارد


نام خدمت :
نفت رساني به عشاير

تعريف خدمت:
به منظور حفظ جنگل ها و مراتع استان و جلوگيري از قطع درختان و بوته كني كه نتيجه آن فرسايش خاك و ايجاد روان آب و سيل مي باشد و همچنين توجه به بهداشت عشاير اداره كل امورعشاير اقدام به ايجاد جايگاه هاي گاز و نفت در سطح مناطق عشايري به خصوص مناطق جنگلي استان به شعاع 5 كيلومتري نموده است0كه نفت و گاز توسط تانكرها و ماشين هاي حمل سوخت به جايگاه هاي احداث گرديده انتقال داده مي شود.

مدارك مورد نياز:

 1. مطالعات سوخت رساني 5 ساله اداره كل امور عشاير لرستان
 2.  درخواست كتبي 50 خانوار عشايري 3- درخواست اداره امورعشاير شهرستان مربوطه

نوع خدمت: اطلاع رساني

فرم درخواست: ندارد

سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com