امروز چهارشنبه 7 اسفند 1398 - Today: 2020/2/26
عشایر بهترین حافظان طبیعت هستند
   جستجو  

نظرسنجی
آیا اطلاع رسانی لازم جهت ارائه خدمات مورد نیاز به شما ارائه شده است؟

آمار بازدیدکنندگان
بازدید کل :1741
بازدید امروز:1

هدف و وظایف اساسی:
الف- هدف:
ارائه خدمات مناسب بمنظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر.
ب- وظایف اساسی:

 • مطالعه و شناسائی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک در مورد امور دام و اسکان.
 • تهیه و تنظیم و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک.
 • فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک،با همکاری وزارت کشور.
 • تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به صنعتی کردن دامداری عشایری و اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاههای استقرار دام و انتظار دام.پرواربندی و تأمین علوفه زمستانی دام و ایجاد کشتارها ههای صنعتی و سردخانه ها و کارخانجات و تهیه غذای دام  و تبدیل فرآوردهای دامی رأسا" یا از طریق ارشاد و کمک در جهت تاسیس تعاونیها و شرکتهای سهامی دامداری.
 • احداث و نگهداری گذرگاه و آبشخور و پناگاهها و انبارهای ذخیره علوفه دام وتأمین آب رأسا" یا با خودیاری عشایر.
 • نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور.
 • کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری، مرغداری،تولید عسل،سبزیکاری و کشت گیاهان صنعتی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تاسیسات زیربنائی، احداث رایگان و اعطای وام.
 • تهیه و تنظیم و اجراء با همکاری در اجرای برنامه های آموزشی دامداران متحرک در مورد تغذیه دام، استفاده صحیح از مراتع دامداری،دامپروری،بهداشت محیط ، خدمات دامپزشکی،توسعه صنایع دستی و پیشگیری از امراض دامی.
 • کمک به بازاریابی ،حمل و فروش فرآورده های دامی و صنایع دستی دامداران متحرک اسکان یافته.
 • فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنامه های مصوب و نظارت بر مصرف آن.
 • کمک به تشگیل تعاونیهای تولید ،توزیع ، مصرف در مناطق دامداران متحرک اسکان یافته.

12-همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و آموزشی مناطق دامداران متحرک اسکان یافته.

4-واحدهای استانی:

 • شناسائی مناطق زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر در حوزه عملیات.
 • شناسائی امکانات و پتانسیلهای بالقوه در مناطق عشایری.
 • مطالعه کانونهای مستعد توسعه مناطق عشایری.
 • جایگزینی سوخت فسیلی بمنظور حفظ و احیاء مراتع ، احداث مراکز توزیع مواد سوختی و ترویج و ارائه امکانات لازم.
 • نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و عملی و مرتعداری.
 • تهیه و تنظیم آمار و جمعیت ،تعداد دام عشایر و همچنین شناخت مسیر کوچ عشایر و اتراق گاههای عشایر.
 • بررسی و تعیین احتیاجات عشایر در منطقه عملیات در زمینه علوفه ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی و آب مورد نیاز دامها و خدمات عمرانی و امور زیر بنائی.
 • فراهم آوردن زمینه های ایجاد و گسترش فعالیتهای تعاونی های عشایری.
 • ارشاد و کمک در جهت تاسیس و اداره تعاونیهای تولید ، توزیع و مصرف دامداری،.......عشایر.

فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور اعطای وام جهت امور کشاورزی ، دامداری و دامپروری و علوفه کاری ،زنبورداری ،امور شیلات ، گیاهان داروئی و صنعتی و صنایع دستی تبدیلی.

 • شناسائی عشایر متمایل به اسکان و همکاری در تهبه و اجرای طرحهای مربوط به اسکان.
 • برنام ریزی در جهت ساماندهی زندگی عشایر با توجه به امکانات منطقه ای.
 • نظارت و حسابرسی بر عملکرد اتحادیه و تعاونیهای عشایری حوزه فعالیت استان.
 • پیگیری و فراهم نمودن زمینه های اجرائی خط مشی های ابلاغی سازمان امور عشایر.
 • انجام امور اداری و مالی مربوط.

1-4- واحدهای شهرستانی:

 • جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، تولیدی عشایر در منطقه عملیات (زیست بوم)
 • تشخیص و تعیین میازمندیهای عشایر منطقه در زمینه علوفه ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی ، آب مورد نیاز دامها در منطقه و خدمات عمرانی و تلاش در تأمین آنها
 • انجام کمکهای لازم برای تأسیس تعاونیها و توسعه و تشویق فعالیتهای تعاونی در مناطق عشایری.
 • همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ از نظر نقل انتقال و ییلاق و قشلاق عشایر.
 • ارشاد و راهنمائی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه.
 • ترویج روشهای نوین ، دامداری ، دامپروری و علوفه کاری.
 • انجام اقدامات لازم برای حفر چاه عمیق و نیمه عمیق ، سدهای خاکی چاههای مالداری و تأمین تانکرهای ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنین آب مورد نیاز دامها.
 • تهیه علوفه در ایستگاههای استقرار دام و پرواربندی دامهای عشایر.

انجام اقدامات لازم بمنظور ایجاد و توسعه فعالیتهای صنایع دستی و صنایع دامی و تبدیلی.

 • انجام اقدامات لازم در زمینه ساماندهی به زندگی عشایر و اقدام د رتأمین خدمات زیربنائی مورد نیاز.
 • فراهم آوردن امکانات لازم بمنظور اعطای وام به عشایر جهت انجام امور کشاورزی دامداری ، دامپروری و علوفه کاری و صنایع دستی و تبدیلی و زنبور داری ، امور شیلات و گیاهان داروئی و صنعتی.
 • اقدام در تأمین خدمات زیر بنائی مورد نیاز در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب.
 • تهیه امکانات لازم و ایجاد جایگاههای سوخت رسان در مناطق عشایری.
 • ترویج و آموزش شیوه های استفاده از سوخت فسیلی در مناطق عشایری.
 • انجام خدمات زیر بنائی مورد نیاز در مناطق عشایر.
سایتهای مرتبط
تصویر روز

آدرس : آدرس اداره : خرم آباد – ميدان 22 بهمن – بلوار ولايت – كيلومتر يك جاده الشتر- كدپستي 6817641633- اداره كل امور عشاير استان لرستان

تلفن:  3228545 – 3225366 – 3224806 – پيش شماره 0661      فکس: 3221182-0661            ایمیل: info@ashayerlorestan.ir      ashayer_lr@yahoo.com